Монтаж

 

    Монтажът е един от важните фактори от които зависи правилното функциониране на дограмата и нейната дългогодишна употреба. Освен прецизното снемане на размерите и изработката, монтирането на дограмата като краен и завършващ етап , трябва да бъде изпълнен професионално!


   Монтажните ни групи използват за тази цел, винтове за директен монтаж  - АМО винт от 92 мм до 200мм , и затварящи  монтажните отвори  PVC  тапи  ф 12мм  в цвета на дограмата. По този начин се гарантира здраво фиксиране и добър естетичен вид.За това ние даваме и пълна ПЕТ годишна гаранция, която включва и монтажа.